Rozšířené funkce softstartérů VLT® řady MCD500

MCD500

 Hlavní výhodou kombinace 690 V a IT sítě je nižší proudové zatížení a omezení poruchových proudů. Snížení proudového zatížení jde ruku v ruce s menšími průřezy kabalů, a tím i nižšími náklady na instalaci a v neposlední řadě to ovlivní i faktory jako je celková hmotnost kabelu, také je zde spotřebováno méně mědi a to může být důležité v průmyslových odvětvích a aplikacích, kde je hmotnost a prostor omezen (např. na lodích, kontejnerových rozvaděčích apod.), a tam kde jsou často používány dlouhé motorové kabely (např. v dolech, v chemickém průmyslu apod.).

- 12. června 2017 Podle Danfoss Drives

Snížené riziko požáru

Ve srovnání se systémy TN jsou poruchové proudy v IT sítích mnohem nižší, protože v případě poruchy izolace se proud neuzavírá přes nulový bod transformátoru a v případě, že je síť uzemněná, tak vždy přes systém s vysokou impedance, kde se nevytvoří tzv. poruchová smyčka. Tím je zajištěno, že elektrické zařízení je vystaveno menšímu namáhání, a je tedy prodloužena jeho životnost, což zlepšuje celkové náklady na údržbu.

Požáry a v některých případech i exploze mohou být vyvolány vysokým lokálním tepelným přetížením nebo vznikem elektrického oblouku v důsledku poruchy izolace. Čím vyšší je poruchový proud, tím vyšší je riziko požárů. S tímto rizikem je třeba počítat a pomocí přídavných ochranných obvodů je eliminovat zejména v dolech, skladovacích silech nebo obecně v chemickém průmyslu a na ropných plošinách či lodích. Díky nižším chybovým proudům v IT sítích se riziko požárů snižuje.

Náklady na vybavení určené pro provoz na 690V IT síti jsou obecně vyšší než náklady na zařízení s jmenovitým napětím 380-500 V (systémy TN). V některých odvětvích a aplikacích však výše uvedené výhody převažují nad vyššími investičními náklady.

Ideální pro širokou škálu aplikací

Soofstartéry řady VLT® MCD500 pro napájecí hladinu až 690V v IT sítích jsou optimální volbou pro aplikace, kde nepotřebujeme změnu otáček, ale primárně řešíme hladký, plynulý rozběh zařízení. U softstartéru můžeme volit typ aplikace, proto je vhodný jak pro zařízení s konstatním momentem (drtiče, dopravníky, míchadla, extrudéry. kompresory apod.), tak zařízení s kvadratickým momentem (např. čerpadla, ventilátory apod.). Mezi výhody při použití softstartéru VLT® MCD500 patří zejména možnost nastavit si tzv. adaptivní rozběhovou rampu, nebo možnost nastavit proudové omezení při rozběhu. 

Ve srovnání s možnostmi přímého rozběhu na síť (DOL), systému rozběhu hvězda-trojúhelník nebo pomocí frekvenčního měniče, nabízí VLT® Soft Starter MCD 500 několik funkcí s nespornými výhodami:

Vlastnosti

Výhody

Provoz aplikace na nominální rychlosti a s optimální účinností

Úspora nákladů (tzv. TOC)

Dlouhé motorové kabely (až 500 m) bez pomocných přídavných filtrů (jak na vstupní, tak na výstupní straně)

Ztráty pouze během rozběhu příp. doběhu (cca mezi 5 až 15s)

Méně ztrátového tepla

Nížší nárůst teplot v rozvaděčích

Jednoduchá a ověřená technologie

Nízké náklady na instalaci

Vysoká dostupnost, spolehlivost a životnost

Nízké provozní náklady a náklady na údržbu

Vysoká hustota výkonu

Minimální požadavky na prostor

Malé vstupní proudy, žádné momentové rázy

Ideální řešení v kombinaci s motory s vyšší účinností dle IE3 a nebo IE4

Menší opotřebení zařízení snižuje náklady na údržbu celé aplikace

Menší hmotnost = nižší náklady

VLT® Soft Starter MCD 500 je podstatně lehčí než ekvivalentní VLT® AutomationDrive FC 302. Proto pokud potřebujete daný stroj, či zařízení hladce rozeběhnout, bez nutnosti regulovat otáčky během chodu, tak MCD500 je ideální volbou i proto, že díky jeho snížené hmotnosti můžete v aplikacích např. na mobilních zařízeních nebo lodích ušetřit také na spotřebě paliva nebo instalovaném výkonu pohonné jednotky (např. dieselového motoru).

 

 

Buďte sociální Zapojte se

Chcete být s námi v kontaktu?

Poznejte nás a zapojte se do konverzace