Nová mezinárodní norma pro energetickou úspornost - IEC61800-9

Efficiency

Navštivte nás na veletrhu DrinkTec v Mnichově od 11. do 15. září, kde budeme prezentovat speciální řešení pro nápojovou techniku.

V březnu 2017 Mezinárodní elektrotechnická komise (International Electrotechnical Commission - IEC) zveřejnila novou produktovou normu pro pohony s proměnnou rychlostí: IEC 61800-9: Ekologický design pro napájecí systémy pohonů, startéry motoru, hnací elektroniku a jimi poháněných aplikací. Tato nová norma se zabývá energetickou úsporností střídavých pohonů a motorových pohonů.

- 25. srpna 2017 Podle Danfoss Drives

IEC 61800-9 (část 1 a 2) z valné většiny vycházejí z Evropské normy EN 50598 (část 1 a 2), která je v platnosti od roku 2014. Očekává se, že norma IEC bude v Evropě harmonizována pod číslem EN 61800-9 a nahradí normu EN 50598. Rozdíly mezi oběma normami jsou drobné a zahrnují především úpravy pokrývající různá napětí a frekvence rozvodných sítí (50 Hz/60 Hz) ve světě.

Rozšíření produktového přístupu

Rozšířený produktový přístup je klíčovou koncepcí, která umožňuje energetickou optimalizaci na úrovni systému. Spojuje úspornost (nebo ztráty - jde pouze o jiný způsob vyjádření) motorových systémů s úsporností poháněného zařízení.

Klasifikace pohonů a motorových pohonů

IEC 61800-9 definuje třídy úspornosti pro střídavé pohony a motorového pohony (které jsou v normě označovány jako Napájecí systémy pohonu neboli PDS).

pro střídavé pohony norma definuje tři třídy: IE0, IE1 a IE2. Pro každou velikost výkonu je definována referenční hodnota. Referenční hodnota odpovídá IE1. Pokud má pohon o 25 % více ztrát než je referenční hodnota, bude zařazen do kategorie IE0. Pokud má o 25 % méně ztrát než je referenční hodnota, bude zařazen do IE2.

Úspornost střídavých pohonů a systémů motorových pohonů při částečném zatížení

IEC 61800-9 definuje standardizované vody, při nichž je výrobce povinen stanovit a zveřejnit úspornost střídavých pohonů a systémů motorových pohonů při částečném zatížení. Na základě těchto informací mohou uživatelé stanovit úspornost pohonu nebo systému motorového pohonu v kterékoliv provozním bodě interpolací mezi standardizovanými body. Tyto informace lze následně využít ke stanovení indexu energetické úspornosti.

Závěr

Nová norma IEC 61800-9 zesílí zaměření na energetickou úspornost střídavých pohonů a systémů motorových pohonů na mezinárodní úrovni. Definuje třídy energetické úspornosti pro pohony a systémy motorových pohonů. Definuje rovněž standardizované provozní body při částečném zatížení, pro které jsou výrobci povinni zveřejňovat úspornost svých produktů.

Společnost Danfoss se tradičně silně zaměřuje na zajištění energetické úspornosti a novou normu vnímá jako zesílení zaměření na toto téma. Nás podpůrný nástroj – ecoSmart – uživatelům umožňuje stanovit třídu IE pro pohony, třídu IES pro systémy motorových pohonů, stejně jako úspornost pohonu při částečném zatížení.

 

 

Buďte sociální Zapojte se

Chcete být s námi v kontaktu?

Poznejte nás a zapojte se do konverzace