Bezdrátové připojení v budoucnu Průmyslového Internetu Věcí

Connectivity

Bezdrátové připojení bude hrát obrovskou roli v budoucnu Průmyslového internetu věcí. Každopádně, v bodě, ve kterém se využívání technologie pro průmyslovou automatizaci právě nachází, uvidíte bezdrátové připojení opravdu zřídka, až na vyjímky Bluetooth zařízení nebo přístupový bod 3G/4G ve vzdálených instalacích. Nicméně zde existuje velká stávající základna kabelového propojení, na níž lze postavit dnešní systémy směřující ke skutečnému zážitku z IIoT.

- 31. května 2017 Podle Danfoss Drives

Zatímco se spotřebitelský svět stále rozšiřuje, na rozšíření bezdrátového připojení v průmyslovém světě ještě čekají velké výzvy. Nyní existují dva primární standardy, které jsou vhodné pro rozšíření: Bluetooth a 802.11 Wi-Fi. Oba požívají podobné frekvence v pásmu 2,4 GHz a k tomu některé verze Wi-Fi mohou používat i pásmo 5 GHz. Bohužel, pro oba standardy, signály na těchto frekvencích jsou silně oslabeny objekty v signálové cestě. Kovové předměty, které jsou v průmyslovém prostředí velmi běžné, jsou v tomto ohledu obzvlášť rušivé. Výsledkem jsou krátké přenosové vzdálenosti a špatná stabilita signálu, což jsou dva důležité faktory současného nedostatku zavádění bezdrátových systémů.

Dalším problémem je, že v mnoha složkách, které jsou rozhodující pro širší přijetí IIoT, je zapotřebí spolehlivá bezdrátová konektivita s mimořádně nízkým výkonem. Není to takový problém, když uvažujete o složkách, jako jsou střídavé jednotky, které jsou připojeny k síti a mají dostatek energie pro vestavěný bezdrátový modul. Ale na straně bezdrátového senzoru je výzva mnohem významnější. Existují verze Bluetooth a Wi-Fi s nízkým výkonem, stejně jako další známé standardy pro připojení k nízké spotřebě, jako je ZigBee, ale protože všechny stále využívají pásma 2,4 GHz a / nebo 5 GHz, nemají schopnost spolehlivě překonávat případné překážky.

Navíc, rostoucím počtem bezdrátových vysílacích zařízení se bezdrátové prostředí stále více přetíná. To může mít za následek, že dvě nebo více zařízení sdílí stejnou frekvenci současně s kanálem, což vede ke ztrátě paketů nebo jiným poruchám přenosu. Porušena je také bezpečnost, protože každé zařízení vysílající bezdrátové připojení je potenciálním bodem pro narušení. To znamená, že dodavatelé komponent využívajících se na všech úrovních, od řídicího systému až po síť, musí přijmout robustní bezpečnostní opatření.

Řešení je na obzoru

Naštěstí je řešení těchto problémů na obzoru. Vzhledem k rostoucímu bezdrátovému připojení bude kladen větší důraz na poskytování věcí, jako jsou senzory s lokalizovanější inteligencí. Od sítí hvězdicové typologie bude do značné míry upuštěno a místo toho se zaměří na vysoce flexibilní Mesh sítě, které zajistí mnohem vyšší spolehlivost a efektivitu komunikace. Tyto sítě mají také výhodu v přenosu dat okolo překážek, které dokonale vyhovují průmyslovým prostředím. Pravděpodobně bude také docházet k dlouhodobému přesunu do nových frekvenčních spekter pod 1 GHz, které zajistí lepší rovnováhu mezi přenosovou vzdáleností, propustností a požadavky na napájení, ale toto je, v nejlepším případě, spekulativní.

 

 

Buďte sociální Zapojte se

Chcete být s námi v kontaktu?

Poznejte nás a zapojte se do konverzace