Budoucnost energie je v jejím úložišti

Hybridizace Globální energetické nároky rostou exponenciálně a cest k jejich pokrytí je mnoho. Celý svět proto postupně – ale překvapivě rychle – začíná využívat různé zdroje energie. Přecházíme z fosilních paliv, jako je ropa nebo uhlí, přes přírodní paliva a nukleární energii stále více na obnovitelné zdroje, které závisí na rozmarech počasí. To znamená, že musíme stále častěji překonávat překážky související s nevyváženou poptávkou a dodávkou energie. 

- 10. srpna 2018 Podle Danfoss Drives

Do roku 2035 se očekává zvýšení spotřeby energie dokonce o jednu třetinu a my musíme čelit výzvě ve formě potřeby pokrýt takovou poptávku – my však na své straně máme ty nejlepší technologie generování, distribuce a účinnosti spotřeby energie. Řešení, která potřebujeme, již dnes existují – a budou mít obrovský potenciál, pokud implementujeme technologie úspory energie: 63 % potenciální úspory energie se nachází v oblastech průmyslu a stavitelství a 90 % budov v EU dosud nebylo renovováno pro energetickou úsporu. Zároveň je doloženo, že HDP roste meziročně o 1 % v přímém důsledku zavádění opatření na úsporu energie.

Hybridní řešení poskytují potřebnou flexibilitu

Hybridizace ve formě úložiště energie je jednou z předních nových technologií a rychle se z ní stává obrovský trend. Úložiště energie nabízí flexibilní řešení, jak vyrovnávat kolísání mezi spotřebou a dodávkou energie, tlumit náhlé špičky v zátěži a překlenovat výpadky dodávky.

Pomocí hraničních technologií a služeb sítě mohou zákazníci v budoucím energetickém systému elektřinu vytvářet, spotřebovávat, ukládat a prodávat.

Vytváření, spotřeba, ukládání a prodej

Pro zákazníky v budoucím energetickém systému znamená úložiště energie například řešení problému nepředvídatelných vlivů na obnovitelné zdroje energie (jako třeba počasí) a individuálních potřeb jednotlivých zákazníků (změny ve špičkových odběrech). A právě zde přichází na řadu hybridizace.

Stručný pohled na hybridizaci

Podle jednoduché a relativně široké definice je hybridizace jakýkoli systém se dvěma či více zdroji energie, které spolupracují na splnění úkolu. Asi nejznámějším příkladem hybridní technologie v praxi jsou hybridní automobily, které kombinují spalovací nebo vznětový motor s elektrickým, a používají tak "hybridní" pohonný systém. Mezi výhody hybridizace v tomto případě patří úspora paliva, zvýšení výkonu a snížení emisí. 

Hybridní řešení se používají především z těchto důvodů:  

 • Snížení nebo odložení kapitálových nákladů (CAPEX)  
 • Zabránění naddimenzování systému  
 • Odložení investice do infrastruktury  
 • Pomoc pro lokální výrobu energie  
 • Zabránění energetické nestabilitě  
 • Pomoc při začlenění obnovitelných zdrojů energie do infrastruktury sítě  
 • V situacích s přebytkem dodávané energie může hybridní systém energii přesměrovat do úložiště. Při vysoké poptávce pak úložné médium může sloužit jako dodatečný zdroj energie. 
 • Snížení provozních nákladů (OPEX)  
 • Zlepšení účinnosti systému  
 • Zvýšení dostupnosti systému  
 • Hybridní systémy mohou zvýšit účinnost systému a zabránit výpadkům napájení způsobeným potížemi s kvalitou sítě. 
 • Snížení doby prostoje posílením robustnosti systému v případě potíží s kvalitou sítě. 

Klíčové výhody úložiště energie

Očekává se, že výrazný růst hybridizace systémů bude dále pokračovat v pozemním i vodním průmyslu a v obchodním sektoru, zejména díky snížení cen baterií a zvýšení energetické hustoty.

Chcete-li svůj provoz hybridizovat, Danfoss Drives vám pomůže do systému začlenit úložiště energie. Poskytujeme osobní podporu i další zdroje a prostředky, které vám pomohou lépe pochopit, kde by hybridizace byla relevantní pro vaše vlastní aplikace. Rádi vás například uvítáme na našich webinářích.

 

Ukázky toho, jak mohou být systémy uspořádány. Velikost a uspořádání každého hybridního systému se velmi liší v závislosti na aplikaci.

DC / DC převodník připojený mezi DC a zásobníkem energie

 

Hybridizace Úložiště energie přímo připojené k síti AC pomocí konvertoru sítě

 

Hybridizace 2

Řešení úložiště energie Danfoss Drives

Úložiště energie se často označuje za klíčový prvek, který umožňuje integrovat obnovitelnou energii do systémů pro vytváření elektřiny. Danfoss rozšiřuje svou nabídku řešení tvorby a ukládání energie, která se zaměřují i na optimalizaci spotřeby energie. Pokud se stroje nebo i celé procesy vybaví systémy na ukládání energie, lze výrazně zvýšit kvalitu elektřiny, výkon i celkovou účinnost.

Díky budoucímu energetickému systému síť získá další funkce a bude podporovat mnoho zákaznických technologií. Danfoss Drives nabízí produkty, technická a testovací řešení pro úložiště energie v různých hybridních aplikacích – například vyrovnávání zátěžových špiček, možnost startu ze tmy, záložní energie a časový posun v nejrůznějších průmyslových odvětvích:

Integrace obnovitelných zdrojů energie

 • Předpověď výroby energie 
 • Tlumení špiček 
 • Časový posun výroby 

Stabilita sítě – doplňkové služby

 • Regulace frekvence / emulace netečnosti 
 • Točivé rezervy 
 • Možnost přetížení / posílení 
 • Rychlý start/reakce 

Sítě

 • Kompenzace výkonnostní špičky na úrovni měníren 
 • Záložní napájení v případě výpadků 

Účinnost

 • Optimalizace výroby energie ve spolupráci s dieselovými nebo LNG agregáty 
 • Optimalizace spotřeby zátěží v přímořském prostředí 
 • Čistá energie v přístavech 

Ekologie

 • Čistá energie v přístavech 
 • Časový posun, integrace obnovitelných zdrojů energie 

Dostupnost elektřiny

 • Nepřerušovaný zdroj elektřiny pro telekomunikace, letiště a nemocnice 

Stavebnictví a těžební průmysl

 • Lokální zdroj energie, obvykle dieselové agregáty, optimalizace provozu s bateriemi  
 • Hybridizace strojů  

 

Chcete-li svůj provoz hybridizovat, Danfoss Drives vám pomůže do systému začlenit úložiště energie.

Pro více informací kontaktujte: Adam Blažek, e-mail: adam.blazek@danfoss.com; tel. +420 777 109 146
 

 

 

Buďte sociální Zapojte se

Chcete být s námi v kontaktu?

Poznejte nás a zapojte se do konverzace